Đất có sẵn nhà xưởng

Giá trị thực tế là giá trị vĩnh viễn
Email: info@datbaria.com.vn
Hotline: 0928676788
Hotline: 0928676788

Đất có sẵn nhà xưởng

( ĐÃ BÁN ) Bán nhà xưởng ở Hòa Long
Giá: 32 tỷ
Bán nhà xưởng Hòa Long, tp. Bà Rịa
32.000.000.000 đ
Hotline: 0928676788
Zalo