Giá trị thực tế là giá trị vĩnh viễn
Email: info@datbaria.com.vn
Hotline: 0928676788
Hotline: 0928676788

Họp tập thể UBND tỉnh thông qua một số dự thảo Tờ trình để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp g

Họp tập thể UBND tỉnh thông qua một số dự thảo Tờ trình để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020

Sáng nay (12/6), ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo và thông qua một số dự thảo Tờ trình để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020. Cùng tham dự có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các thành viên của UBND tỉnh.

 

 

IMG_0560(1).JPG

Quang cảnh cuộc họp

 

 

* Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, mục đích của việc xây dựng, ban hành Nghị quyết nêu trên nhằm đảm bảo các nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước phù hợp với quy định quản lý tài chính tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. Nếu Nghị quyết được ban hành sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; gia tăng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh, bao gồm: Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Công tác quản lý, hoạt động chung để triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất mức chi của các nội dung trên theo các mức chi tối đa tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính.

Sau khi nghe các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu đóng góp ý kiến, Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Dự thảo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

* Cũng tại cuộc họp sáng nay, tập thể Ủy ban nhân dân dân tỉnh đã thông qua các dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: (1) Mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2020; (2) Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 50% đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (3) Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (4) Phê duyệt hỗ trợ chi phí diện tích sử dụng chung để xác định giá thuê, thuê mua Nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

Hotline: 0928676788
Zalo