Đối tác phân phối bđs chính thức của Novaland
Email: quang.garden@gmail.com
Hotline: 0938249004 Mr. Quang

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 11/6/2020, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2020. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_6535.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, đời sống dân cư bị xáo trộn, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020 đúng theo dự toán được giao; yêu cầu các đơn vị tăng cường tìm kiếm và khai thác các nguồn thu mới nhằm huy động đầy đủ và bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương đồng thời tổ chức kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình cân đối thu, chi ngân sách địa phương cơ bản ổn định, tồn quỹ ngân sách đảm bảo nhu cầu chi tiêu theo dự toán và không có nhiệm vụ chi nào buộc phải dừng chi do thiếu nguồn theo dự toán.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 38.693 tỷ đồng, đạt 50,9% so với dự toán và bằng 87,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu về dầu thô là 12.500 tỷ đồng, đạt 63,8% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 7.893 tỷ đồng, đạt 39,5% so với dự toán; thu nội địa là 18.300 tỷ đồng, đạt 50,2% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.947,8 tỷ đồng, đạt 41,9% so với dự toán và bằng 117,9% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển là 4.592 tỷ đồng, đạt 36,7% so với dự toán; chi thường xuyên là 5.106,5 tỷ đồng, đạt 47,6% so với dự toán.

Ước thực hiện cả năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 70.004,8 tỷ đồng, đạt 92,1% so với dự toán và bằng 78,8% so với cùng kỳ, ước giảm về số tuyệt đối so với dự toán là 6.038,2 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 22.334,662 tỷ đồng, đạt 94,1% so với dự toán giao đầu năm, ước giảm số tuyệt đối so với dự toán là 1.403,563 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước 24.004,412 tỷ đồng, đạt 101,1% so với dự toán và bằng 128,8% so với cùng kỳ, ước tăng số tuyệt đối so với dự toán là 266,187 tỷ đồng. 

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo trình Thường trực UBND tỉnh.

Hotline: 0938249004MrQuang
Zalo